spot_img

[AKTUALIZACJA] Baekhyun, Xiumin i Chen rozwiązują umowy z SM Entertainment

Rozwiązanie umów trzech członków EXO z SM

Dnia 1 czerwca, według czasu koreańskiego, Kancelaria Prawna LIN, reprezentująca członków zespołu EXOBaekhyuna, Xiumina i Chena, ogłosiła, że wysłano oficjalne powiadomienie o rozwiązaniu kontraktów z SM Entertainment w imieniu trzech artystów.

Według LIN, trzej członkowie EXO złożyli łącznie 7 wniosków o udostępnienie dokumentów dotyczących zarobków i płatności wszystkich trzech artystów za okres od marca do maja.

Wierząc, że istnieją problematyczne aspekty dotyczące ich zarobków, Baekhyun, Xiumin i Chen postanowili poprosić o jasne i przejrzyste obliczenia dochodów firmy, co jest fundamentalnym prawem artystów. SM Entertainment rzekomo twierdziło, że nie może ujawnić tych informacji artystom.

Ponadto LIN stwierdziła, że SM Entertainment zmusza swoich artystów do podpisywania długotrwałych kontraktów, trwających od 12 do 13 lat, a niedawno zażądało przedwczesnego przedłużenia tych umów do co najmniej 17 ~ 18 lat. Artyści uważają, że poprzez wykorzystywanie swojej władzy i statusu jako głównej agencji rozrywkowej SM Entertainment nadal narusza istniejące przepisy dotyczące umów na wyłączność w przemyśle rozrywkowym, stosując niesprawiedliwe „umowy niewolnicze”. W związku z tym idole postanowili podjąć kroki prawne w sprawie niekorzystnych warunków pracy w SM Entertainment, aby stać się rzecznikami wielu innych artystów z tej agencji, którzy również doświadczają podobnych problemów.

Pierwsze z oświadczeń SM Entertainment:

SM Entertainment wydało oficjalne oświadczenie w odpowiedzi na otrzymane 1 czerwca powiadomienie prawne, w którym członkowie zespołu EXO wyrazili swoje zamiary rozwiązania umów na wyłączność z agencją.

„W tym ważnym okresie, gdy koncentrujemy nasze wysiłki na nowym etapie rozwoju SM Entertainment, potwierdziliśmy obecność sił zewnętrznych zbliżających się do artystów naszej agencji i dostarczających im fałszywych informacji, fałszywych dokumentów sądowych i irracjonalnych ofert, takich jak przekonywanie ich, że nie będą mieli żadnych konsekwencji prawnych, jeśli artyści zdecydują się podpisać umowy z innymi agencjami, będąc jednocześnie związani z SM Entertainment”.

„Pomimo całkowitego braku autentycznego zrozumienia dla artystów, te siły zewnętrzne wykorzystują bezpodstawne plotki, zniesławienie i pochlebstwa, aby zmusić naszych artystów do naruszania ich wyłącznych umów lub podpisywania wielu umów, angażując się w jawnie nielegalne działania. Ponadto, te siły zewnętrzne nie zatrzymują się jedynie na przekonywaniu jednego czy dwóch artystów do naruszenia umów, ale wykorzystują artystów, którzy nawiązali z nimi kontakt, aby zwerbować jeszcze większą liczbę idoli z naszej agencji.”

„Nie będziemy bezczynnie przyglądać się, jak siły bez zainteresowania zapewnieniem przyszłości naszym artystom lub dbaniem o ich uczciwe prawa prawne, podążają za swoją chciwością dla pieniędzy; będziemy podejmować wszelkie możliwe działania prawne. Jeśli teraz tego nie zrobimy, to brutalne kroki tych sił zewnętrznych znacząco zaszkodzą wizerunkowi naszych artystów i wpłyną negatywnie na ich jasną przyszłość.”

Drugie oświadczenie:

SM Entertainment wydało drugie oświadczenie w odpowiedzi na podjęte przez trzech członków zespołu EXO działania prawne.

Wszyscy artyści otrzymywali swoje płatności w przekonaniu, że w dowolnym momencie mogą wnioskować o wyjaśnienie zarobków i stanu konta za liczne poprzednie lata, bez żadnych problemów. Podczas sezonu odnawiania umów członkowie, jako artyści i agencja prowadzili uczciwe negocjacje na równych zasadach i dobrowolnie zdecydowali się na przedłużenie swoich umów. Kwestia płatności i zarobków nie pojawiła się podczas okresu negocjacji przedłużania umów.

Chociaż artyści mają prawo do wglądu w swoje zarobki i stan konta w dowolnym momencie, fakt, że artyści konkretnie poprosili o kopie dokumentów dotyczących stanu konta, sugeruje, że mogą w to być zaangażowane siły zewnętrzne.

W związku z tym SM Entertainment „poprosiło o dowody potwierdzające, że artyści nie podpisali innych kontraktów naruszających obowiązujące umowy na wyłączność”. Jednak zamiast odpowiedzi na to żądanie, przedstawiciel prawny Baekhyuna, Xiumina i Chena złożył wniosek o rozwiązanie ich kontraktów.

Ponadto SM Entertainment argumentowało, że ścisłe przestrzeganie istniejących przepisów dotyczących umów na wyłączność w przemyśle rozrywkowym, zaprzecza wcześniejszym twierdzeniom Baekhyuna, Xiumina i Chena, że nie otrzymali możliwości szukania innych opcji.

Artystki z naszej wytwórni, takie jak Girls’ Generation i f(x), podpisały umowy z różnymi agencjami. W przypadku Girls’ Generation, tylko niektóre członkinie zdecydowały się pracować pod innymi agencjami, ale te członkinie nadal utrzymują dobre relacje z SM Entertainment. Baekhyun, Xiumin i Chen mieli również swobodę zatrudniania przedstawicieli prawnych w trakcie procesu odnawiania umów, a przedłużenie umów nie było w żadnym wypadku wymuszone.

Wreszcie SM Entertainment nalegało, że najważniejszym celem firmy było chronienie swoich artystów i w ten sposób chronienie miłości i wsparcia fanów.

Plotki o opóźnieniu nagrywek do MV oraz ich obalenie

Według doniesień z 1 czerwca, nagrywanie teledysku do comebacku zespołu EXO zostało przełożone po tym, jak Chen, Xiumin i Baekhyun złożyli wnioski o rozwiązanie swoich kontraktów z SM Entertainment. Planowano, że EXO rozpoczną nagrywanie teledysku 2 czerwca. Niektóre źródła podają, że zespół już zakończył nagrywanie innego teledysku.

Wytwórnia jednak zaprzeczyła doniesieniom o przesunięciu premiery teledysku EXO.

SM Entertainment oświadczyło: „EXO nagra teledysk w 7 osób, zgodnie z pierwotnym planem.” Oznacza to, że wszyscy członkowie EXO, włączając w to KAI’a który odbywa służbę wojskową, wezmą udział w nagrywaniu MV.

Wiadomość Sehuna

1 czerwca Sehun z EXO podzielił się wiadomością dla swoich fanów, która wydawała się być wsparciem dla Baekhyuna, Xiumina i Chena. Napisał na Bubble:Walczmy! Ruszajmy. Będzie dużo nieoczekiwanych rzeczy. Miłego dnia dla wszystkich.

Oświadczenie LIN

Firma prawnicza LIN, reprezentująca członków EXO: Baekhyuna, Xiumina i Chena, wydała kolejne oświadczenie w odpowiedzi na dwa odrębne oświadczenia wydane przez SM Entertainment 1 czerwca (Oświadczenie 1 i Oświadczenie 2).

2 czerwca LIN tak się wypowiedział:

Po zapoznaniu się z oficjalnymi oświadczeniami wydanymi przez SM Entertainment, którzy próbują obarczyć winą 'siły zewnętrzne’, nasi klienci są bezradni.

Firma prawnicza kontynuowała:

„Jest to jeszcze bardziej przerażające, biorąc pod uwagę, że oświadczenia odzwierciedlają prawdziwe podejście SM Entertainment do swoich artystów. Siły zewnętrzne? Nasi klienci są samodzielnie działającymi istotami ludzkimi w pełni zdolnymi do myślenia, działania i podejmowania decyzji. Decyzja o żądaniu informacji dotyczących zarobków i sald została podjęta po długim rozważaniu i prywatnych przemyśleniach, a nie była spowodowana jakąkolwiek siłą zewnętrzną. Ponadto Baekhyun, Xiumin i Chen nie próbowali ani nie zawarli żadnych innych umów z innymi stronami.”

LIN ujawnili również:

Z obaw o wyciek informacji dotyczących zarobków i sald do sił zewnętrznych, SM Entertainment utrzymuje stanowisko, że artyści mogą 'przeglądać’ te dokumenty samodzielnie, ale nie mogą udostępnić kopii z jakiegokolwiek powodu. Jednakże, możliwość zabrania tych dokumentów finansowych i konsultowania się z profesjonalistami z zewnątrz, takimi jak nasza firma prawnicza, jest również prawem artystów. Nie ma prawa, które mówi, że artyści mogą uzyskiwać dostęp do dokumentów finansowych tylko jako osoby fizyczne. W przypadku umowy SM Entertainment jest po prostu klauzula, która stwierdza, że po zapoznaniu się z dokumentami mogą oni formalnie zgłaszać sprzeciw wobec dowolnej części dokumentów do 30 dni od udzielenia dostępu.

Zgodnie z informacjami od LIN:

Firma prawnicza konsekwentnie żądała dostępu do kopii zarobków i sald naszych klientów w imieniu artystów; jednak SM Entertainment ciągle odmawiał tej prośbie, co daje artystom podstawy prawne do rozwiązania ich wyłącznych umów. To jest istota tego incydentu.

W odniesieniu do wcześniejszych oskarżeń, że SM Entertainment wykorzystywało swoją siłę i status wpływowej agencji, aby zmusić artystów do „niewolniczych umów”, Baekhyun, Xiumin i Chen z EXO utrzymywali tę samą pozycję, krytykując SM za „nielegalne wykorzystywanie siły i statusu w celu zawierania umów biznesowych”. (Początkowe oświadczenie Baekhyuna, Xiumina i Chena).

Na koniec, członkowie EXO wyjaśnili swoją pozycję dotyczącą przyszłych działań w ramach grupy, o czym także poinformowało LIN:

„Nawet jeśli sprawa spowoduje odejście artystów z SM Entertainment, szukają oni sposobów kontynuowania swoich promocji jako EXO z innymi członkami. Artyści sami zaproponowali możliwość kontynuowania promocji jako EXO, jeśli zdecydują się nie odnowić swoich umów z SM Entertainment podczas negocjacji ich odnowienia. Bez względu na to, jak zostanie rozwiązany ten spór prawny, artyści obiecują, że będą pilnie kontynuować swoje działania jako zespół EXO.”

Reakcja fanów na metodę przedłużania kontraktów przez SM

Po zapoznaniu się z pełnym oświadczeniem firmy prawniczej LIN, wielu koreańskich internautów zwróciło uwagę na jedną szczególną sekcję oświadczenia jako „najbardziej szokującą”.

Sekcja dotyczyła rzekomej metody, jaką SM Entertainment stosuje, aby zmusić swoich artystów do odnawiania wyłącznych umów, umożliwiając agencji „wykorzystanie swojej władzy i statusu w celu uzyskania nielegalnych umów biznesowych„. Według firmy prawniczej LIN:

„Klauzula 5, artykuł 1 umowy wyłącznej, którą SM Entertainment przedstawiło swoim artystom, w momencie gdy obecna umowa wygaśnie za około 1 rok, stanowi: 'Ta umowa obowiązuje przez następne 5 lat, począwszy od [Rok X]. Jednak w tym okresie, jeśli artysta nie wyda takiej liczby albumów, o której mowa w klauzuli 4, artykule 4 tej umowy, umowa zostanie automatycznie odnowiona, dopóki nie zostaną spełnione wymagania dotyczące wydania albumów. Nie ma ograniczeń co do liczby razy, kiedy może nastąpić automatyczne odnowienie umowy’. Wymuszanie umowy, która jest ustalana na podstawie liczby wydanych albumów, bez ograniczeń czasowych trwania umowy, ewidentnie wpada w kategorię 'niewolniczej umowy’. SM Entertainment, mając jeszcze około roku w umowach artystów, próbowało związać swoich artystów poprzez przedwczesne odnawianie umów, które nie mogą być uważane za zgodne z prawem. SM Entertainment nie zaoferowało żadnych płatności za umowy przedłużane w ten sposób”.

Podsumowując, strona Baekhyuna, Xiumina i Chena twierdzi, że SM Entertainment wykorzystało swoją władzę i status jako strony odpowiedzialnej za produkcję i dystrybucję albumów swoich artystów, przekształcając „określoną liczbę wydanych albumów” w określonym przedziale czasowym w środek uzyskiwania odnowień umów.

Niektórzy internauci skomentowali:

Podejrzewam, że zamiast 'opóźniania’ comebacków swoich artystów z innych powodów, celowo opóźniali wydanie niektórych albumów, aby mogli ich zmusić do odnowienia umowy.

Więc dlatego nie było comebacków. Bo SM chciało przedłużyć umowy artystów bez ich wynagrodzenia.”

To jest SM 3.0..??

Teraz nie mogę się powstrzymać od podejrzenia, że wszyscy inni artyści SM mają podobne umowy.

Nawet po przegranej sprawie sądowej z JYJ, znaleźli nowe, kreatywne sposoby na kontynuowanie swoich 'niewolniczych umów’.

Jeśli SM postanowi, że dany artysta już nigdy nie wyda żadnego albumu, to jego umowa zostanie automatycznie odnowiona na zawsze bez żadnej formy wynagrodzenia…

Każdy może powiedzieć, że to jest nielegalne. Firma ma moc i środki do produkcji i dystrybucji albumów swoich artystów, więc liczba albumów wydanych w określonym okresie czasu jest całkowicie poza kontrolą artystów.

Co za szalona firma.

Pracownicy SM to dosłownie oszuści.

Wiedziałem, że SM jest skrzywione, ale to jest dużo bardziej po…ane niż sobie wyobrażałem.

Prosimy o śledzenie aktualizacji.


Źródła: (1)(2)(3)(4)(5)

Moderator: MiTien, KM

Edytor: Koshi

NEWSY

XENEX powracają po dłuższej przerwie

Po dłuższej przerwie koreański zespół XENEX powraca na scenę...

B.I wystąpi w Polsce w ramach trasy koncertowej „B.I 2024 TOUR – HYPE UP”

Południowokoreański muzyk, piosenkarz, autor tekstów oraz producent muzyczny B.I...

JM z JUST B zmienia swój pseudonim sceniczny

JM z The CrewOne i JUST B oficjalnie zmienił...

Sunwoo z THE BOYZ pojawi się w serialu

Sunwoo z THE BOYZ zagra główną postać w dramie. „MY ARTi FILM” to...

POPULARNE

Świąteczna playlista KLP cz.1

W telewizorach już od listopada świąteczne reklamy. W sklepach...

Były członek Stray Kids – Woojin, mówi o zarzutach molestowania seksualnego i swoich planach powrotu na przyszłość

4 października, South China Morning Post przeprowadziło wywiad z...

Minhyun i Baekho założyli oficjalne konta na Twitterze

Po zakończeniu promocji z NU'EST zarówno Minhyun jak i...

Stalker Soyeon z T-ARA włamał się jej do domu!

Policja wszczęła dochodzenie po tym, jak wieloletni stalker włamał...

Soyou oficjalnie podpisuje kontrakt z nową agencją

Soyou znalazła nowy dom! 29 września Big Planet Made (BPM)...
bunkoo
bunkoo
"Even all the scars from your mistakes make up your constellation" - BTS - Answer: Love Myself

XENEX powracają po dłuższej przerwie

Po dłuższej przerwie koreański zespół XENEX powraca na scenę muzyczną z nowym albumem. XENEX zadebiutowali w 2018 roku i szybko zyskali popularność dzięki chwytliwym melodiom...

B.I wystąpi w Polsce w ramach trasy koncertowej „B.I 2024 TOUR – HYPE UP”

Południowokoreański muzyk, piosenkarz, autor tekstów oraz producent muzyczny B.I wystąpi ponownie w Polsce w ramach trasy "B.I 2024 TOUR - HYPE UP". Koncert odbędzie...

JM z JUST B zmienia swój pseudonim sceniczny

JM z The CrewOne i JUST B oficjalnie zmienił swój pseudonim sceniczny! 16 lipca IST Entertainment ogłosiło, że JM niedawno zmienił swoje imię z Chu...

8 KOMENTARZE

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

8 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
anonim
anonim
1 rok temu

Komu wierzyć

Nikola
Nikola
1 rok temu

A ich nie było 8 ? Dlaczego piszę że siedmiu z nich będzie w teledysku

Sparky
1 rok temu
Reply to  Nikola

Kai chyba poszedł wcześniej do wojska i chyba dlatego 7

Nikola
Nikola
1 rok temu
Reply to  Sparky

Też tak myślałam ale w ostatnim zdaniu pisze że włączając w to Kaia

Ania
Ania
1 rok temu
Reply to  Nikola

Nie ma Laya.

Nikola
Nikola
1 rok temu
Reply to  Ania

Wiem o tym ale z nim było ich 9 teraz jest ich 8 . Chyba że się mylę

joanna
1 rok temu
Reply to  Nikola

Miałam nadzieje że Lay będzie w nadchodzącym teledysku 🙁
Bo Lay odszedł z wytwórni ale mówił że nie z zespołu EXO

Ada
Ada
1 rok temu

ChenBaekXi ma dość złego traktowania i serio żeby dawać im kontrakty na ponad 15 lat szaleństwo…