spot_img

bugAboo mówi o najnowszym comebacku w specjalnym wywiadzie dla K-POP LIVE POLSKA

bugAboo opowiedziało o najnowszym comebacku w specjalnym wywiadzie dla K-POP LIVE POLSKA!

bugAboo to sześcioosobowa żeńska grupa spod A team Entertainment. Grupa zadebiutowała 25 października 2021 roku z single albumem „bugAboo„.

13 czerwca 2022 roku grupa powróci po raz pierwszy od czasu debiutu z drugim single albumem „POP„. W specjalnym wywiadzie dla K-POP LIVE POLSKA członkinie bugAboo opowiedziały o znaczeniu albumu, celach na ten comeback i nie tylko.

English and korean below!

.

Jakie są Wasze emocje przed comebackiem? Jak się czujecie powracając na scenę?

Yoona: Przygotowywałyśmy się od dłuższego czasu i bardzo się martwiłam, ale jestem podekscytowana, że znów będę na scenie. Czuję się pełna pasji i podekscytowana na myśl, że w końcu możemy znów pokazać się światu!

.

Jak mogłybyście w skrócie opisać album i piosenki na nim zawarte?

Choyeon: Na albumie „POP” będziecie mogli poczuć naszą potężną energię oraz nasz pewny siebie i fajny wokal! Myślę, że „Easy Move” jest najbardziej wyróżniającą się piosenką wśród piosenek bugAboo! Poprzez album chciałyśmy przekazać, jak znaleźć inną odpowiedź w świecie zamkniętym w pudle, więc przygotowałyśmy dużo różnych rzeczy, więc mam nadzieję, że Wam się spodoba!

Zdjęcie

Czy podczas tworzenia albumu wydarzyła się jakaś zabawna sytuacja? 

Cyan: Kiedy kręciłyśmy teledysk, użyłyśmy technik kluczowania kolorem! Była scena, w której Cho Yeon dotknęła środka i wszystkie razem spojrzałyśmy wstecz na 3.2.1. Wszystkie patrzyłyśmy w powietrze. Co? Co to jest? Robienie tego było świetną zabawą. Przypomniałam sobie, że robiłam to już w teledysku bugAboo, więc przypomniało mi się promowanie naszej debiutanckiej piosenki.

.

Co możecie powiedzieć o nowej choreografii? Czy była dla Was trudna, czy też była jedną z najprzyjemniejszych do nauki?

Eunchae: Myślę, że ta choreografia jest legendarna. Mogę powiedzieć, że to najtrudniejsza i najbardziej skomplikowana choreografia, jaką kiedykolwiek wykonałam. Nauka choreografii była świetną zabawą. To był zaszczyt móc tańczyć z Harimu, naszym ulubionym nauczycielem.

.

Jakie są Wasze cele związane z tym comebackiem?

Zin: Naszym celem na ten powrót jest zdrowe zakończenie naszych promocji i cieszenie się nimi na scenie. Chcę być szczęśliwa z członkiniami bugAboo.

.

Co zainspirowało Was do zostania idolkami?

Rainie: Interesowałam się K-popem od 7 roku życia i byłam aktorką dziecięcą na Tajwanie. Wśród idoli bardzo lubię Girls’ Generation i zawsze oglądałam dużo filmów z ich występami, a to seniorki, których nadal lubię i szanuję. Przyjechałam do Korei, aby zostać idolką taką jak one.

.

Czy chciałybyście powiedzieć coś więcej od siebie? Ostatnie słowa dla fanów z Polski?

Choyeon: Chcę sobie podziękować za ciężką pracę i wytrwanie podczas długiej przerwy i chcę powiedzieć, że chcę być premierą, która się nie uspokoi i dalej będzie się rozwijać. Witajcie Polscy fani! Tu bugAboo! bugAboo powraca z single albumem „POP” po siedmiu miesiącach! Jesteśmy gotowe, aby pokazać Wam jeszcze mocniejsze i odjazdowe występy, więc proszę, czekajcie na to i okażcie dużo miłości do bugAboo!

Zdjęcie


ENGLISH

bugAboo told about the new comeback in a special interview for K-POP LIVE POLSKA!

bugAboo is a six-member girl group from A team Entertainment. The group debuted on October 25, 2021 with the single album „bugAboo„.

On June 13, 2022, the group will return for the first time since their debut with the second single album „POP„. In a special interview with K-POP LIVE POLSKA, members of bugAboo talked about the meaning of the album, goals for this comeback and more.

.

Q: What are your emotions before the comeback? How do you feel when you come back on stage?

Yoona: We’ve been preparing for a long time and I was very worried, but I’m excited to be on stage again. I feel passionate and excited to finally show ourselves to the world again!

.

Q: How could you briefly describe the album and the songs on it?

Choyeon: On the „POP” album you will be able to feel our tremendous energy and our confident and cool vocals! I think „Easy Move” is the most standout song among bugAboo songs! Through the album, we wanted to convey to find a different answer in a world locked in a box, so we prepared a lot of different stuff, so I hope you like it!

Zdjęcie

Q: Did any funny story happen while creating the album? Maybe something happened during the recording of the music video that you will remember for a long time?

Cyan: When we were shooting the music video, we used color keying techniques! There was a scene where Cho Yeon touched the center, and we all looked back at 3.2.1 together. We were all staring at the air. What? What is this? It was so much fun doing this. I remembered doing this before in the bugAboo video, so I remembered promoting our debut song.

.

Q: What could you say about the new choreography? Was it difficult for you, or was it one of the most enjoyable to learn?

Eunchae: I think this choreography is legendary. I can say that this is the most difficult and difficult choreography I have ever done. Learning to choreograph was great fun. It was an honor to be able to dance with Harimu, our favorite teacher.

.

Q: What are your goals for this comeback?

Zin: Our goal for this comeback is to end our promotions healthily and enjoy them on stage. I want to be happy with the bugAboo members.

.

Q: What inspired you to become idols?

Rainie: I’ve been interested in K-pop since I was 7 and I was a child actress in Taiwan. I like Girls’ Generation very much among idols and I have always watched a lot of films with their performances, and they are seniors whom I still like and respect. I came to Korea to be an idol like them.

.

Q: Would you like to say something more from Yourself? Any last words for fans from Poland?

Choyeon: I want to thank myself for the hard work and perseverance during the long break, and I want to say that I want to be a premiere that will not calm down and will continue to develop. Hello Polish fans! It’s bugAboo! bugAboo is back with the single „POP” after seven months! We’re ready to show you even stronger and cooler performances, so please stay tuned and show a lot of love for bugAboo!

Zdjęcie


KOREAN

bugAboo K-POP LIVE POLSKA 특별 인터뷰에서 새로운 컴백에 대해 말했다.

bugAboo는 A팀 엔터테인먼트 소속의 6인조 걸 그룹이다. 이 그룹은 2021년 10월 25일 싱글 앨범 《bugAboo》로 데뷔했다.

2022년 6월 13일, 두 번째 싱글 앨범 《POP》으로 데뷔 후 처음으로 컴백한다. K-POP LIVE POLSKA와의 특별 인터뷰에서 bugAboo 멤버들은 앨범의 의미와 이번 컴백에 대한 목표 등에 대해 이야기했다.

.

Q: 컴백 전 감정은? 무대에 돌아오면 어떤 느낌이 드나요?

Yoona오랜 시간 동안 준비해왔고 많은 걱정이 됐지만 다시 무대에 오를  있어 설렙니다드디어 세상에 우리의 모습을 다시 보여줄  있다는 생각에 열정이 아주 넘치고 불타오르는 기분입니다!!

.

Q: 앨범과 수록곡들을 어떻게 간략하게 설명하실 수 있나요?

Choyeon이번 POP 앨범은 저희의 파워풀한 에너지와 버가부만의 당당하고 시원한 보컬을 느끼실  있을 거예요수록곡인 Easy Move 버가부의 곡들 중에 가장 색다른 곡이라고 생각하는데요틀에 갇혀있는 세상에서 다른 답을 찾아나가자 라는 메세지를 많은 분들께 전달해드리고 싶어 열심히 준비했으니 예쁘게 봐주세요!

Zdjęcie

Q: 앨범을 만드는 동안 재미있는 이야기가 있었나요?

Cyan저희가 뮤직비디오 촬영을   크로마키 기법을 사용해서 촬영을 했는데요초연이가 가운데를 터치하면 저희가 다같이 3.2.1 하고 뒤를 돌아보는 씬이 있었습니다   같이 허공을 보면서 뭐지하며 연기하는게 너무 재미있었고버가부 뮤비에서도 제가 허공을 보면서 연기했던 기억이 나서 데뷔  활동  기억도 났습니다!

.

Q: 새로운 안무에 대해 뭐라고 말할 수 있나요? 그것이 당신에게 어려웠나요, 아니면 배우는 것이 가장 즐거웠나요?

Eunchae: 이번 안무는 정말 역대급인  같습니다제가 춰왔던 안무들 중에서 가장 힘이 들고 어려운 안무라고 설명드릴  있는데요!
당시에 안무를 배우면서 너무 재밌었던 기억이 가득합니다저희가 평소에 좋아하던 하리무 선생님과 같이 춤출 있어 너무나도 영광스러운 순간들이었습니다.

.

Q: 이번 컴백의 목표는 무엇입니까?

Zin: 이번 컴백 목표는 우리 멤버들과 건강하게 활동 마무리 하는 ,무대에서 즐기는  입니다저는 저희 버가부 멤버들이랑 함께 행복하고 싶어요.

.

Q: 아이돌이 된 계기는 무엇입니까?

Rainie: 저는 7 때부터 대만에서 아역배우로 활동했고 아역배우로 활동하던 때부터 케이팝에 관심이 많았어요  중에서 소녀시대 선배님들을 너무 너무 좋아하고 항상 무대 영상을  많이 봤고 지금까지도 좋아하고 존경하는 선배님들입니다선배님들 같은 아이돌이 되기위해 한국에 왔습니다.

.

Q: 자신에게서 다른 말을하고 싶으십니까? 폴란드 팬들을위한 마지막 한마디?

Choyeon 공백기동안 열심히 준비하며  버텨온  자신에게 칭찬해주고 싶고 여기서 안주하지 않고 더욱  발전해나가는 초연이가 되었으면 좋겠다고  자신에게 전하고 싶습니다.
안녕하세요 폴란드  여러분버가부입니다!
저희 버가부가 7개월만에 POP으로 다시 돌아왔습니다더욱  강렬하고 멋있는 모습을 보여드릴 준비가 되었으니 예쁘게 봐주시고 버가부 많이 사랑해주세요!

Zdjęcie

NEWSY

Baekhyun, Xiumin i Chen rozwiązują umowy z SM Entertainment

Rozwiązanie umów trzech członków EXO z SM Dnia 1...

Suga z BTS i Halsey łączą siły przy muzyce do gry „Diablo IV”

Suga z BTS i Halsey ponownie łączą siły! 1 czerwca...

Stray Kids przekroczyli 5 mln preorderów

Jak podaje JYP Entertainment, liczba preorderów najnowszego albumu Stray...

Kim Sungkyu zapowiada powrót pierwszym zwiastunem

Kim Sungkyu z INFINITE dołączył do czerwcowej gorączki comebacków! 1...

POPULARNE

Ravi z VIXX opuszcza obsadę programu „2 Days & 1 Night”

Ravi z VIXX ogłosił, że opuści obsadę programu "2...

„FLASH” X1 staje się najszybszym debiutanckim MV męskiej grupy, które osiągnęło 100 milion wyświetleń

26 lipca teledysk do "FLASH" przekroczył 100 milionów wyświetleń....

Teledysk do utworu „PING PONG” HyunA i DAWN osiąga 100 milionów wyświetleń

Teledysk do utwory "PING PONG" HyunA i DAWN właśnie...

Internauci gratulują aespa ostatnich osiągnięć!

Internauci gratulują aespa ostatnich osiągnięć! Jakiś czas temu pewien internauta...

Baekhyun, Xiumin i Chen rozwiązują umowy z SM Entertainment

Rozwiązanie umów trzech członków EXO z SM Dnia 1 czerwca, według czasu koreańskiego, Kancelaria Prawna LIN, reprezentująca członków zespołu EXO - Baekhyuna, Xiumina i...

Suga z BTS i Halsey łączą siły przy muzyce do gry „Diablo IV”

Suga z BTS i Halsey ponownie łączą siły! 1 czerwca ukazał się teaser teledysku do nowej wersji utworu "Lilith" Halsey z Sugą z BTS. Piosenka...

Stray Kids przekroczyli 5 mln preorderów

Jak podaje JYP Entertainment, liczba preorderów najnowszego albumu Stray Kids "★★★★★ (5-STAR)" przekroczyła 5 milionów zamówień. Jeszcze kilka dni temu album ten zapisał się w...

1 KOMENTARZ

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

1 Komentarz
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
cherrybite
11 miesięcy temu

bugaboo>>>>>
nie mogę doczekać się ich comebacku!

%d bloggers like this: