Dzięki współpracy z Unbound Entertainment Group & Unbound Records udało nam się przeprowadzić krótki wywiad z Sam Kimem.

Sam Kim jest koreańsko-amerykańskim piosenkarzem znanym z charakterystycznego stylu R&B i K-pop. Zadebiutował 10 kwietnia 2016 roku piosenką „Mama Don’t Worry„. Jest również kompozytorem i twórcą tekstów, który współpracował z wieloma artystami, takimi jak Zico czy Crush. Ostatnio, w grudniu 2021 roku, współpracował przy „Before 4:30 (She Said…)” z tajskim aktorem i piosenkarzem Mew Suppasit, znanego z roli Tharna w serii „TharnType„.

Brak opisu.

7 stycznia 2022 roku Sam Kim wydał nowy taneczny utwór ’Smile’, wyprodukowany przez holenderskiego DJ i producenta muzycznego R3HAB.

W poniższym wywiadzie Sam Kim opowie o nowym singlu „Smile„, pracy nad nim oraz innymi piosenkami i nie tylko.

Q: Po pierwsze, gratulacje z okazji nowego wydania! Czy możesz opisać jak przebiegał proces pisania/produkcji tego projektu?

Sam Kim: Bardzo Wam dziękuję! Na początku napisałem tę piosenkę z gitarą, tak jak to zwykle robię. Potem wysłałem go do R3HAB, a on pracował nad nią swoją magią, by całkowicie przekształcić ją z oryginału. Bardzo zabawny proces!

Q: Jak doszło do waszej współpracy z R3HAB?

SK: Mój zespół pokazał mi jego muzykę i bardzo mi się spodobała. Byłem ciekaw, co by wyszło, gdybyśmy razem pracowali.

Q: Jaka jest ciekawa historia związana z piosenką, o której fani mogą nie wiedzieć?

SK: Zazwyczaj nagrywam w oryginalnym bpm (tempie) piosenki, ale dla tej piosenki mój producent Simon Pétren i ja pomyśleliśmy, że byłoby interesujące nagrać ją w wolniejszym bpm i przyspieszyć ją z powrotem do oryginalnego tempa. To co słyszysz, to właśnie ten efekt.

Q: Jakie przesłanie chciałeś przekazać słuchaczom za pomocą tego utworu?

SK: Sam Kim got funk!

Q: Gdybyś mógł opisać swój nadchodzący utwór jednym słowem, co by to było?

SK: Funkadellic.

Q: Zdobyłeś ogromną rzeszę słuchaczy i fanów dzięki swojemu talentowi do przekazywania emocjonalnych historii w utworach, np. „Love Me Like That”, a jednocześnie pokazujesz swoją wszechstronność w utworach R&B, np. „These Walls”. Co sprawiło, że zdecydowałeś się teraz zaryzykować i stworzyć swój pierwszy utwór z gatunku muzyki tanecznej? Jakie to doświadczenie?

SK: To właściwie nie byłby mój pierwszy utwór taneczny! Mam piosenkę o nazwie 'Dance’ i piosenkę 'The Juice’, przy której rzeczywiście tańczyłem. Ogólnie rzecz biorąc, mimo że wszystkie były nieco poza moją strefą komfortu, miałem dużo zabawy przy ich pisaniu i śpiewaniu.

Q: Czy miałeś jakieś obawy przed zanurzeniem się w nowy gatunek, inny niż R&B i K-Pop?

SK: Wcale nie! Uwielbiam odkrywać nowe gatunki, myślę, że zawsze jest coś, czego można się nauczyć w każdym z nich. Jednak muszę jeszcze odrobić lekcję z heavy metalu. To jest na inny czas.

Q: Jako muzyk, jak się czujesz pracując nad utworem muzyki tanecznej, kiedy wcześniej pracowałeś głównie nad balladami, akustycznymi z gitarą?

SK: To było naprawdę orzeźwiające wyjść na chwilę z mojej bańki i zanurzyć się w nieznanym mi terenie. W końcu uczę się i rozwijam najbardziej w takich sytuacjach.

Q: 'The Juice’ to taka fajna piosenka, idealna na środek lata. Naprawdę opanowałeś gatunek R&B. Jaki jest gatunek, który chciałbyś wypróbować w przyszłości? Jakich gatunków lubisz słuchać na co dzień?

SK: Chciałbym wejść w hip-hop. Chociaż nie mam głosu ani sposobu mówienia jak raper, to naprawdę lubię słuchać historii raperów z tymi cechami. Kendrick jest moim ulubionym artystą.

Q: Trzeba też wspomnieć o Twoim przebojowym OST „Love Me Like That” do popularnej K-dramy „Nevertheless”. Jaka była Twoja reakcja, kiedy zdałeś sobie sprawę, że stał się on takim hitem?

SK: Pamiętam, że napisałem tę piosenkę kilka lat temu, kiedy przechodziłem przez trudny okres i pewnie dlatego nigdy nie pomyślałem, żeby dać jej szansę. Kiedy zobaczyłem, jak wiele osób może odnosić się do tej piosenki, wątpliwości zniknęły i myślę, że 20-letni ja, który ją napisał, w końcu poczuł się zaakceptowany.

Q: 'Miłość i związki’ to główne tematy wielu Twoich utworów i OST-ów. Czy myślisz, że to dzięki muzyce drama lub film są jeszcze lepsze, skoro użyczyłeś swojego głosu do tak wielu pamiętnych OST-ów?

SK: Nawet jeśli nie mogę wcześniej zobaczyć scen, w których wystąpią moje OST-y, staram się jak najlepiej odczytać historię w tekstach i przekazać emocje najlepiej jak potrafię. Zadaję autorowi piosenek wiele pytań, np. czy powinienem zaśpiewać tę frazę trochę delikatniej? Bardziej potężnie, smutniej, itp. Twórcy piosenek, którzy stoją za każdą taką decyzją, są prawdziwymi MVP.

Q: Pracowałeś i współpracowałeś z wieloma różnymi artystami. Od Zico do pH-1 i Crush. Czy są jeszcze jacyś koreańscy artyści, których lubisz obecnie słuchać, lub którymi się inspirujesz i chciałbyś z nimi współpracować w przyszłości?

SK: Tak wiele! Chciałbym zrobić coś z BTS jako autor piosenek, a także współpracować z BiBi jako artysta. Jest tak wielu utalentowanych ludzi, od których mogę czerpać inspirację.

Q: Czy możesz polecić jakieś piosenki, których obecnie słuchasz z przyjemnością?

SK: Silk Sonic. Wszystko, co ich autorstwa. Jestem długoletnim fanem zarówno Andersona .Paaka, jak i Bruno Marsa. Ten projekt jest dla mnie spełnieniem marzeń. Konkretna piosenka, której słucham, kiedy czuję, że nic nie idzie dobrze, to Park Hyo Shin – „Breath”. To nigdy nie zawodzi, aby przypomnieć mi, że nie jestem sam.

Q: Co lubisz robić w wolnym czasie? Jakie masz hobby?

SK: Uwielbiam grać w stare, dobre gry FPS. Ostatnio jednak bardziej podobają mi się gry dla jednego gracza, te przygodowe z ciekawą historią, w którą można się zagłębić.

Q: Oglądałeś popularną na całym świecie dramę „Squid Game”, prawda? Gdybyś mógł się wyróżnić w jednym wyzwaniu, które by to było i dlaczego?

SK: Z większości gier opartych na szczęściu jedyną grą, w którą jestem pewny siebie jest Red Light, Green Light. Mama mówiła mi, żeby nigdy nie zakochiwać się i nie gonić za dziewczyną, która potrafi kręcić głową 180 stopni i zabić na miejscu, ale wiesz, miłość zwycięży i tak dalej.

Q: Wkraczając w nowy rok, jaki jest Twój główny cel na 2022 rok i co chciałbyś pokazać fanom w następnej kolejności?

SK: Nie mogę powiedzieć, bo nie chcę zapeszyć, ale mam wiele planów! To w końcu mój rok, rok Tygrysa i chcę, żeby był znaczący!

Q: Czy możesz podzielić się kilkoma słowami miłości dla swoich globalnych fanów?

SK: Bardzo dziękuję za całe wsparcie. Każdy z Was zachęca mnie do bycia lepszym mną, a także okazujecie mi miłość, o której czasami zapominam. Życzę Wam wszystkim zdrowia i szczęścia w tych ciężkich czasach i do zobaczenia wkrótce. ♡

Brak opisu.


Through a partnership with Unbound Entertainment Group & Unbound Records, we were able to conduct a short interview with Sam Kim.

Sam Kim is a Korean-American singer known for his distinctive R&B and K-pop style. He debuted on April 10, 2016 with the song „Mama Don’t Worry„. He is also a composer and songwriter who has collaborated with many artists such as Zico and Crush. Most recently, in December 2021, he collaborated on „Before 4:30 (She Said…)” with Thai actor and singer Mew Suppasit, known for his role as Tharn in the „TharnType” series.

Brak opisu.

On 7 January 2022, Sam Kim released a new dance track ’Smile’, produced by Dutch DJ and music producer R3HAB.

 

In the interview below, Sam Kim talks about new single „Smile„, working on it and other songs, and more.

Q: Firstly, congratulations on your new release! Can you describe how your writing/production process went for this project?

Sam Kim: Thank you so much! At first I wrote the song with a guitar; like I usually do. Then I sent it over to R3HAB and he worked his magic over it to completely transform it from the original. Very fun process!

Q: How did your collaboration with R3HAB come about?
SK: My team showed me his music and I really liked it. I was curious what would come out if we worked together.

Q: What is one interesting backstory behind a song that fans may not know about?
SK: Usually you record in the songs original bpm (tempo), but for this song my producer Simon Pétren and I thought it’d be interesting to record it in a slower bpm and speed it back up to the original. What you hear is that effect.

Q: What message did you want to communicate to listeners with this track?
SK: Sam Kim got funk!

Q: If you could describe your upcoming track in one word, what would it be?
SK: Funkadellic.

Q: You’ve gained a huge listening and fan base for your talents to convey emotional stories in tracks such as “Love Me Like That” while showing your versatility during R&B tunes like “These Walls”. What made you decide to now venture into creating your first dance music track? How did you find the experience?
SK: This actually wouldn’t be my first dance track! I have a song called ‘Dance’ and a song
called ‘The Juice’ which I actually danced too. Overall even though they were all slightly
out of my comfort zone I had a lot of fun writing and singing them.

Q: Did you have any fears about diving into a new genre other than R&B and K-Pop?
SK: Not at all! I love exploring new genres, I think there’s always something to learn in each one. I have yet to learn my lesson in heavy metal though. That’s for another time.

Q: As a musician, how does it feel working a dance music track when you have mostly worked on ballads, acoustics with your guitar?
SK: It was really refreshing to step out of my bubble for a little bit and dive into unfamiliar
grounds. I end up learning and growing the most in these situations.

Q: ‘The Juice’ was such a fun song and perfect for the middle of summer. You have truly mastered the R&B genre. What is a genre you want to try next? Which genres do you like listening to in your day-to-day?
SK:  I would love to get into hip-hop. Though I don’t have the voice or delivery of a rapper, I really do enjoy listening to the stories of rappers with those qualities. Kendrick is my goto.

Q: We have to also talk about your viral OST ‘Love Me Like That’ for the popular K-drama ‘Nevertheless’. What was your response when you realized that it had become such a hit?
SK: I remember writing this song a few years back when I was going through a rough time and its probably why I never thought to give it a chance. When I saw how many people could relate to the song the doubt went away and I think the 20 year old me who wrote it finally felt accepted.

Q: ‘Love and Relationships’ are the broad themes in a lot of your music and OSTs. What do you think it is about music that elevates a drama or movie further, since you’ve lent your voice to so many memorable OSTs?
SK: Even though I can’t see the scenes my OSTs will play in beforehand, I try my hardest to read the story in the lyrics and deliver the emotions to the best of my ability. I ask the
songwriter lots of questions such as should I sing this phrase a little softer? More powerful,
sad? etc… The songwriters behind every such decision are the real MVPs.

Q: You have worked and collaborated with a variety of artists. From Zico to pH-1 and Crush, are there any other Korean artists you like listening to nowadays or have been inspired by and would like to collaborate with them in the future?
SK: So many! I would love to do something with BTS as a songwriter, and collab with BiBi as an artist.. so many talented people to draw inspiration from.

Q: Can you recommend some songs that you enjoy listening to these days?
SK: Silk Sonic. Anything by them. Being a long time fan of both Anderson .Paak and Bruno
Mars.. this project to me is a dream come true. A specific song I listen to when I feel like
nothing’s going right is Park Hyo Shin’s – Breath. It never fails to remind me that I’m not
alone.

Q: What do you like to do in your spare time? What is your hobby?
SK: Love playing good ol’ fashioned FPS games. Lately however I’m more into single player
adventure games with a nice story to dive into.

Q: You saw the globally popular „Squid Game” drama, correct? If you could excel at one challenge, which would it be and why?
SK: With most of the games being based on luck the only game I’m confident in is Red Light, Green Light. Mama told me never to fall for and chase after a girl who can spin her head 180 degrees and kill on sight but you know, love will prevail and all that.

Q: As we enter the New Year, what is your main goal for 2022 and what would you like to show fans next?
SK: I can’t say because I don’t want to jinx it but I do have lots planned! It’s finally my year, the year of the Tiger and I want to make it meaningful!

Q: Can you please share some words of love for your global fans?
SK: Thank you so much for all the support. Every each and one of you push me to be a better me and also show me love that I sometimes forget to give myself. I wish you all health and happiness in these rough times and I will see you all very soon. ♡

Brak opisu.


źródło: Unbound Entertainment Group & Unbound Records

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

1 Komentarz
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Mader
5 dni temu

Jeden z moich ulubionych solistów ♥️