spot_img

Wywiad K-POP LIVE POLSKA z 8TURN!

English below!

Zapraszamy Was do zapoznania z wywiadem z nową grupą – 8TURN!

8TURN, wcześniej znani jako BOM (Boys of MNH) to południowokoreańska grupa męska pod MNH Entertainment. W sklad grupy wchodzą: MYUNG HO, JAE YUN, MIN HO, YOON SUNG, HAE MIN, KYUNG MIN, YUN GYU i SEUNG HEON. Dwóch członków brało wcześniej udział w programach survivalowych: Cho Kyungmin w 'I-LAND’ i Moon Jaeyun w 'Boys24′. Zadebiutowali 30 stycznia 2023 roku z mini albumem „8TURNRISE„.

Grupa zgodziła się udzielić nam wywiadu oraz opowiedzieć o swoim debiutanckim albumie i nie tylko!

  1. Co oznacza nazwa waszej grupy 8TURN? Czy ma ona coś symbolizować?

JAE YUN: Nazwa grupy 8TURN jest połączeniem liczby 8, która oznacza 8 członków, oraz słowa 'TURN’, co w sumie oznacza, że to nasza kolej, aby zabłysnąć na scenie. Ponadto, kiedy liczba 8 jest obrócona o 90 stopni, staje się symbolem nieskończoności, co reprezentuje naszą determinację, aby zdobyć uwagę i miłość wszystkich ludzi dzięki naszym nieskończonym możliwościom i urokom.

2. Jak dołączyliście do swojej firmy? Czy jest z tym związana jakaś ciekawa / zabawna historia?

YUN GYU: Myślę, że w moim przypadku jest to trochę dziwny przypadek. Nakręciłem reklamę publiczną dla Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej, a firma zobaczyła reklamę i od razu się ze mną skontaktowała.

3. Jakie emocje towarzyszyły Wam podczas przygotowań do debiutu?

MYUNG HO: Martwiłem się i myślałem sobie „czy ja faktycznie zadebiutuję?” albo „może to wszystko się rozsypie”. W głowie miałem jednak nadzieję, która motywowała mnie do dalszego działania.

HAE MIN: To, że byłem coraz bliżej spełnienia swojego marzenia, wydawało się nierealne. Ja też miałem wątpliwości co do siebie i były trudy podczas przygotowań, ale teraz, gdy zadebiutowałem, dotarło do mnie, że cała ciężka praca przed debiutem była potrzebna.

4. Jak moglibyście krótko opisać swój album i znajdujące się na nim utwory?

YOON SUNG: Nasz debiutancki album '8TURNRISE’ to pierwszy ruch 8TURN, który ma na celu obudzić świat, który przyzwyczaił się do tego co znane. Album składa się z 5 utworów, w tym tytułowego 'TIC TAC’, 'WE’, 'Say My Name’, 'WONDER’ i 'Heartache’.

JAE YUN: Tytułowa piosenka „TIC TAC” reprezentuje myśli i umysły pokolenia MZ (Millennials i Generation Z), które starają się żyć chwilą i podążać za emocjami, nie poświęcając teraźniejszości dla niepewnej przyszłości.

5. Która piosenka z albumu jest Waszą ulubioną i dlaczego?

MIN HO: Moją ulubioną piosenką jest czwarty utwór z albumu, 'Say My Name’. Jest to taki rytmiczny utwór, który bardzo dobrze oddaje energię grupy.

KYUNG MIN: Moim faworytem jest „WE”, który jest pierwszą piosenką na liście utworów. Piosenka jest pełna energii, a jak zauważyliście po naszym występie, choreografia jest bardzo mocna i przyjemna dla oka.

6. Co chcecie przekazać fanom swoim debiutanckim albumem?

SEUNG HUN: Poprzez debiutancki album 8TURN chcę odcisnąć na publiczności wyobrażenie o tym, jaką grupą jest 8TURN.

MYUNG HO: Jestem pewien, że fani będą zachwyceni naszym debiutanckim albumem, widząc synergię pomiędzy unikalnymi urokami i swobodną energią każdego z członków. Tak jak powiedział SEUNG HUN, chcę odcisnąć nazwę grupy w umysłach ludzi.

7. Skąd wziął się pomysł odwróconych spodni na plakacie promującym Wasz debiut?

YUN GYU: Pomysł świadomego noszenia spodni do tyłu został zainspirowany przez grupę hip-hopową z USA, a poprzez tę ideę chcemy przekazać przesłanie o przełamywaniu stereotypów i poszukiwaniu własnej drogi życiowej, a także podkreślić nasze motto „wartością, która mnie reprezentuje jestem ja sam”.

Image

8. Co zainspirowało Was do zostania idolami? Co byście robili, gdybyście nie stali się idolami?

MIN HO: Zawsze, gdy czułem się pokrzepiony lub wsparty emocjonalnie, słuchałem piosenek wielu starszych idoli. Chciałbym zostać artystą, który mógłby robić to samo dla ludzi.

YOON SUNG: O byciu idolem zacząłem marzyć już od momentu, kiedy w młodości po raz pierwszy obejrzałem programy muzyczne. Bardzo lubiłem je oglądać, a także tańczyć do piosenek z programu i to sprawiało, że byłem bardzo szczęśliwy. Gdybym nie został idolem, jestem pewien, że nadal pracowałbym w przemyśle rozrywkowym.

9. Czy wiecie coś o Polsce? Jakieś zwroty, osoby, miejsca?

JAE YUN: Pierwsze co mi przychodzi do głowy to Marie Curie. Słyszałem również, że zabytkowe zamki są pięknie zachowane. Chętnie bym je odwiedził, jeśli będę miał okazję.

SEUNG HUN: Wiem, że w Warszawie jest wielu fanów Kpopu, wiem też, że występowało tam wielu starszych artystów Kpopu.

10. Czy chcecie zostawić wiadomość dla polskich fanów?

MYUNG HO: Wsparcie, które wysyłacie z daleka zawsze daje nam energię i nadzieję. Odwdzięczymy się za to wsparcie wspaniałymi występami, więc prosimy o dalsze wysyłanie nam miłości i wsparcia!

JAE YUN: ​​Hej, to Jaeyun z 8TURN. Po pierwsze, bardzo wam dziękuję za niezgłębioną miłość i wsparcie, które nam okazaliście. Mamy nadzieję, że wkrótce zobaczymy się z wami osobiście. Kocham was.

MIN HO: Za każdym razem, gdy widzę Wasze wspierające komentarze, nie mogę się doczekać, kiedy zobaczę Was wszystkich w realu! Zrobimy wszystko co w naszej mocy, aby móc się z Wami wkrótce zobaczyć, więc trzymajcie się!!!❤️

YOON SUNG: Witajcie fani z Polski!!! Nie mogę się doczekać, kiedy się z Wami spotkam. Mam nadzieję, że uda nam się spotkać jak najszybciej! Dziękujemy za ciągłe wsparcie i będziemy pracować dla Was coraz ciężej~💗

HAE MIN: Witam wszystkich!!! Jestem HAE MIN!!! Jestem tak wzruszony całym Waszym wsparciem, mimo że jestem daleko!!! Energia, którą nam wysyłacie jest tym, co utrzymuje nas w motywacji! Będziemy ciężko pracować, aby móc Was zobaczyć, więc do zobaczenia wkrótce!!! Good bye~!!!

KYUNG MIN: Witam wszystkich!!! Polska jest na mojej liście celów podróży od jakiegoś czasu! Bardzo chciałbym odwiedzić Polskę i wystąpić dla fanów i spotkać się z nimi w realu!

YUN GYU: Witam!!! Dziękujemy za przesłanie wsparcia aż z Polski!!! Wasze wsparcie wiele dla nas znaczy i daje nam energię do dalszego działania! Nie mogę się doczekać, aż wkrótce się zobaczymy!!! 🐶🐶

SEUNG HUN: Witajcie polscy fani! Jest mi przykro, że nie ma mnie tam z wami! Zrobimy wszystko co w naszej mocy, aby odwiedzić Polskę, więc proszę o dalsze wysyłanie wsparcia dla nas!!!


We invite you to read an interview with the new group – 8TURN!

8TURN, previously known as BOM (Boys of MNH) is a South Korean boy group under MNH Entertainment consisting of MYUNG HO, JAE YUN, MIN HO, YOON SUNG, HAE MIN, KYUNG MIN, YUN GYU, and SEUNG HEON. Two members have taken part in survival TV shows before: Cho Kyungmin in ‘I-LAND’ (winner: Enhypen) and Moon Jaeyun in ‘Boys24’. They debuted on January 30, 2023 with the mini album “8TURNRISE“.

The group agreed to give us an interview and talk about their debut album and more!

  1. What does your group name 8TURN mean? Is it meant to symbolize something?

JAE YUN: The group name 8TURN is a combination of number 8, which stands for the 8 members, and the word ‘TURN’, which in total means that it is our turn to shine on stage. Also, when number 8 is turned 90 degrees, it becomes an infinity symbol, which represents our determination to get everyone’s attention and love with our infinite possibilities and charms.

  1. How did you join your company? Is there an interesting / funny story connected with it?

YUN GYU: I think it is a bit of an odd case for me. I filmed a public service advertisement for the Ministry of Health and Welfare, and the company saw the advertisement and contacted me right away.

  1. What emotions did you experience in preparation for your debut?

MYUNG HO: I was worried, and thought to myself “am I actually debuting?” or “maybe all of this might fall apart”. But I had hope in my mind, which motivated me to keep going.

HAE MIN: The fact that I was getting closer to fulfilling my dream seemed unreal. I also had doubts about myself and there were hardships during the preparation, but now that I debuted, I came to realize that all the hard work before the debut was necessary.

4. How could you briefly describe your album and the songs on it?

YOON SUNG: Our debut album ‘8TURNRISE’ marks the first movement of 8TURN who aims to wake up the world that is used to familiarity. The album consists of 5 tracks, including the title track ‘TIC TAC’, ‘WE’, ‘Say My Name’, ‘WONDER’, and ‘Heartache’.

JAE YUN: The title song ‘TIC TAC’ represents the thoughts and minds of the MZ generation (Millennials and Generation Z), who strive to live in the moment and follow their emotions without sacrificing the present for an uncertain future.

  1. Which song from the album is your favorite and why?

MIN HO: My favorite song is the 4th track of the album, ‘Say My Name’. It is such an upbeat song that reflects the group’s energy very well.

KYUNG MIN: My favorite is ‘WE’ which is the first song on the track list. The song is full of energy, and as you notice from our performance, the choreography is very powerful and pleasing to watch.

  1. What do you want to convey to your fans with your debut album?

SEUNG HUN: Through 8TURN’s debut album, I want to imprint the idea of what kind of group 8TURN is to the public.

MYUNG HO: I am sure the fans would enjoy our debut album, seeing the synergetic energy between each members’ unique charms and freewheeling energy. Just like what SEUNG HUN said, I want to imprint the group name into people’s minds.

  1. Where did the idea of the inverted pants on the poster promoting your debut come from?

YUN GYU: The idea of deliberately wearing the pants backward was inspired by a hip hop group from the US, and through the idea we want to deliver the message of breaking stereotypes and finding my own way of life, as well as emphasize our motto, “the value that represents me is myself”.

Image

  1. What inspired you to become idols? What would you do if you didn’t become idols?

MIN HO: Whenever I felt like getting comforted or emotionally supported, I listened to songs from many senior idols. I wish I could become an artist that could do the same for the people.

YOON SUNG: I started to dream about becoming an idol ever since I first saw music shows when I was young. I really enjoyed watching them and also danced to the songs from the show as well, and it made me very happy. If I didn’t become an idol, I am sure I still would have worked in the entertainment industry.

  1. Do you know anything about Poland? Any expressions, people, places?

JAE YUN: The first thing that pops into my head is Marie Curie. I also heard that the ancient castles are beautifully preserved. I would love to visit if I get a chance.

SEUNG HUN: I know that there are a lot of Kpop fans in Warsaw, and I also know that a lot of senior Kpop artists have performed there.

  1. Please leave a message to Polish fans.

MYUNG HO: The support you send from far away always gives us energy and hope. We will repay you for the support with great performances so please continue to send us love and support!

JAE YUN: ​​Hey guys, it’s Jaeyun from 8TURN. First of all, thank you guys so much for the unfathomable love and support you guys have shown us. We hope to see you guys in person asap. Love you. 

MIN HO: Every time I see your supportive comments, I can’t wait to see you all in real life! We will do our best to be able to see you guys soon, so hold on!!❤️

YOON SUNG: Hello fans from Poland!! I can’t wait to come see you. I hope we can meet each other as soon as possible! Thank you for your constant support and we will work harder and harder for you~💗

HAE MIN: Hello everyone! I’m HAE MIN! I am so touched by all your support although I’m far away!! The energy you send us is what keeps us motivated! We will work hard to be able to see you so see you soon!!! Good bye~!!!

KYUNG MIN: Hello everyone! Poland has been on my travel destination list for a while! I would love to visit and perform for the fans and meet them in real life!

YUN GYU: Hello! Thank you for sending support all the way from Poland!! Your support means a lot to us and it gives us energy to keep us going! I can’t wait to see you guys soon!!🐶🐶 

SEUNG HUN: Hello Polish fans! It is a bummer to think that I am not there with you guys! We will do our best to visit Poland, so please continue to send support for us!!

NEWSY

Piosenkarz Se7en i aktorka Lee Dae Hae będą mieć ślub

Se7en i Lee Dae Hae poinformowali na swoich osobistych...

NCT127 jako bohaterowie komiksu

NCT 127 i SM Entertainment oraz Universal Music Group...

Jimin pojawi się w najbliższym czasie w trzech programach muzycznych

17 marca odbyła się premiera nowego singla Jimin'a z...

Kep1er w pierwszym zwiastunie do “LOVESTRUCK!”

20 marca o północy KST, Kep1er wypuściły swój pierwszy...

POPULARNE

STAYC potraja osobisty rekord sprzedaży albumu w pierwszym tygodniu z „STEREOTYPE”

STAYC osiągnęły imponujący wynik z ich najnowszym albumem "STEREOTYPE"! Według...

LE SSERAFIM zapowiada japoński debiut w 2023 roku

LE SSERAFIM przygotowuje się do oficjalnego debiutu w Japonii...

NiziU planują powrócić w listopadzie

NiziU planują powrócić z pierwszy studyjnym albumem 'U' w...

Poznajcie ostatnią członkinię nadchodzącej żeńskiej grupy JYPn!

JYP Entertainment opublikowało nowe wideo z coverem nowej członkini...

Lee Si Young wybrała się na wędrówkę ze swoim 3-letnim synem na plecach

Lee Si Young pokazała swoją nieskazitelną siłę, wybierając się...
Grazia
Grazia
"Starajcie się zostawić ten świat troszkę lepszym niż go zastaliście" - Robert Baden-Powell

Piosenkarz Se7en i aktorka Lee Dae Hae będą mieć ślub

Se7en i Lee Dae Hae poinformowali na swoich osobistych profilach na Instagramie, że niedługo wezmą ślub. Ceremonia ślubna ma się odbyć za ponad miesiąc,...

NCT127 jako bohaterowie komiksu

NCT 127 i SM Entertainment oraz Universal Music Group połączyli siły z Z2 Comics i współpracują nad „NCT 127: Limitless”, które ma zostać wydane...

Jimin pojawi się w najbliższym czasie w trzech programach muzycznych

17 marca odbyła się premiera nowego singla Jimin'a z BTS "Set Me Free Pt.2", a jego solowy album „FACE” zostanie wydany już 24 marca. W ramach...

1 KOMENTARZ

5 2 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

1 Komentarz
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
taewooji
taewooji
6 dni temu

Jakie to miłe, że nauczyli się paru słów po polsku 😆

%d bloggers like this: