spot_img

[Aktualizacja] Co nowego na linii HYBE – ADOR

Od kilku dni toczy się zaciekły konflikt pomiędzy HYBE a CEO ADOR, Min Hee Jin, o którym można przeczytać tutaj. Po kilku dniach względnej ciszy agencja ADOR opublikowała odpowiedź na wcześniejsze zarzuty HYBE.

ADOR odpowiada na oświadczenie HYBE

2 maja ADOR wydało oficjalne oświadczenie w odpowiedzi na wcześniejszy wpis HYBE o konferencji Min Hee Jin, która miała miejsce 25 kwietnia.

Chcielibyśmy przedstawić dokładne fakty dotyczące uwag HYBE.

Bardzo żałujemy, że musimy ponownie wydać oświadczenie w innej sprawie niż o naszych artystach w tak ważnym momencie, kiedy to się ukazuje nowa muzyka NewJeans.

ADOR wielokrotnie zwracało się do HYBE z prośbą o powstrzymanie się od działań medialnych rozprzestrzeniających informacje o innych kwestiach niezwiązanych z wiadomościami o artystach, aby rozmowy z mediami nie zniszczyły wysiłku NewJeans. HYBE oświadczyło również, że nie zaprzeczy konferencji prasowej zorganizowanej przez CEO Min Hee Jin. Wyrażamy głębokie rozczarowanie i ubolewamy, że HYBE znowu zaprzeczyło informacjom za pośrednictwem mediów w niecały dzień po konferencji.


Pomimo zarzutów HYBE ADOR nie zareagowało na nie, aby nie zaszkodzić działalności artystek i chronić ich wizerunek. Ponieważ niezweryfikowane kwestie w dalszym ciągu powodują zamieszanie wśród opinii publicznej, ADOR pragnie przedstawić dokładne fakty dotyczące tych kontrowersji.

1. W sprawie przejęcia uprawnień zarządczych

Twierdzenie HYBE o „przejęciu praw do zarządzania” jest bezpodstawne. Dostarczone przez nich dowody nie miały na celu przejęcia, ale wyłoniły się z trwających konfliktów z HYBE opartych na „wyobraźni”. Powtarzamy, że nie było z tym związanego żadnego konkretnego planu ani wykonania.

Gdy rozpoczął się audyt i nasiliła się złośliwa walka opinii publicznej, wiceprezes [ADOR], który był bardzo zaniepokojony bezpieczeństwem Min Hee Jin, zwrócił się do kierownictwa wyższego szczebla HYBE z prośbą o zaprzestanie jednostronnej walki z opinią publiczną. Jednakże kierownictwo HYBE odpowiedziało, że to nie czas na martwienie się o Min Hee Jin i wymusiło współpracę stwierdzeniami takimi jak: „Jeśli zostaniesz pozwany i obcięty zostanie ci krawat za bycie osobą odpowiedzialną, w jaki sposób zamierzasz pokryć koszty odszkodowania, które musisz zapłacić?” i „Pomyśl o swojej rodzinie”.

Psychologicznie naciskali na wicedyrektora, aby podpisał formularz zgody na udzielenie informacji, mówiąc: „Nie będzie żadnych problemów, jeśli będziesz z nami współpracować”. Następnego dnia wiadomości wicedyrektora KakaoTalk zostały ujawnione mediom. Jest to poważne naruszenie prywatności i naruszenie praw człowieka. Niedawno przedstawiciel prawny Min Hee Jin potwierdził na komisariacie policji w Yongsan, w trakcie składania formularza pełnomocnictwa, że wiceprezydent, który go sporządził, został wykluczony z bycia oskarżonym.

HYBE złośliwie zredagowało treść rozmów, aby wyglądało na to, że pierwotnym zamiarem było przejęcie praw zarządczych i celowo nagłośniło to szeroko w mediach. Oświadczenie Min Hee Jin: „Należy to odnotować jako zwyczajną rozmowę”, całkowicie niezwiązane z kontekstem, również zostało wybiórczo zredagowane.

2. Jeśli chodzi o rekompensatę finansową

Po pierwsze, Min Hee Jin oświadczyła na konferencji prasowej, że „zachęta” wynosi 2 miliardy wonów (około 1,45 miliona dolarów), a nie jej pensja. Była to nagroda za osiągnięcie zysku operacyjnego w wysokości 33,5 miliarda wonów (około 24,3 miliona dolarów) dwa lata po utworzeniu ADOR.

Jak stwierdziła na konferencji prasowej, poruszona przez nią kwestia dotycząca naliczania zachęty nie dotyczyła samej kwoty, ale kryteriów ustalania premii oraz przejrzystości procesu decyzyjnego. Min Hee Jin uważała, że kryteria HYBE dotyczące ustalania zachęt były niejasne i brakowało wyjaśnień dotyczących procesu obliczania zachęt.

Zniekształcanie faktów na temat tego rodzaju zachęty i zaciemnianie problemu poprzez wzmiankę o wynagrodzeniu Min Hee Jin, jej motywacjach i wynagrodzeniu za akcje można postrzegać jedynie jako próbę HYBE fałszywego wmówienia, że Min Hee Jin motywowała się chciwością finansową.

3. Odnośnie wewnętrznego procesu zgłaszania nieprawidłowości i audytu

Mówi się, że dyrektor generalny Park Ji Won odpowiedział na wewnętrzną wiadomość e-mail ADOR dotyczącą nieprawidłowości w dniu 22 kwietnia o godzinie 10:00. W tym samym czasie HYBE nie tylko wszczęło audyt obejmujący przejęcie laptopa wicedyrektora, ale także wysłało list żądający rezygnacji Min i wzywający do zwołania ogólnego zgromadzenie akcjonariuszy. Zaledwie kilka godzin później na bieżąco publikowano artykuły informujące o nagłym uruchomieniu uprawnień kontrolnych kierownictwa ADOR. Następnego dnia artykuły były kontynuowane tak, jakby były transmisją na żywo z agresywną działalnością medialną HYBE. Chcielibyśmy zapytać HYBE. Jaka była wasza odpowiedź na wewnętrzny e-mail Min z informacją o nieprawidłowościach?

O to również chcielibyśmy zapytać. Która spółka giełdowa podaje do publicznej wiadomości szczegóły audytu, który należy przeprowadzić dyskretnie, nawet edytuje niezweryfikowane informacje i raportuje je tak, jakby były transmisją na żywo? Co więcej, działo się to w czasie, gdy artystki zależnej wytwórni przygotowywały się do powrotu.

Aktywacja praw audytowych poważnie utrudniła pracę Min Hee Jin i pracowników ADOR, którzy niestrudzenie pracowali nad powrotem NewJeans. Chociaż HYBE twierdziło, że natychmiast dostarczą nowe laptopy i umożliwią pobieranie istniejących materiałów roboczych, aby nie zakłócać pracy, to się jednak nie stało. Laptopy zabrano, nie dając wiceprezesom czasu na pobranie materiałów roboczych, a sam proces konfiskaty również był nieuzasadniony.

4. Odnosząc się do obietnicy HYBE dotyczącej debiutu [NewJeans] jako pierwszej dziewczęcej grupy

HYBE publicznie ogłosiło NewJeans jako dziewczęcy zespół Min Hee Jin i pierwszy dziewczęcy zespół HYBE od czasu „Plus Global Audition”. Jest to fakt zapamiętany przez rodziców członkiń NewJeans oraz ówczesną kadrę kierowniczą i pracowników ADOR w charakterze świadków. Ostatecznie, po rekrutacji Sakury i Kim Chaewon, LE SSERAFIM stały się pierwszą dziewczęcą grupą HYBE.

Okazało się, że HYBE nie dotrzymało obietnicy dotyczącej „pierwszego dziewczęcego zespołu HYBE” oraz HYBE nie waha się przed fałszywymi twierdzeniami. W tym czasie Min Hee Jin złożyła wniosek o utworzenie ADOR, rezygnując ze swoich udziałów, i toczyła różne spory, aby przenieść i zadebiutować członkinie NewJeans pod ADOR.

Pomimo prawdy o procesie debiutu NewJeans HYBE stwierdziło: „Harmonogram debiutu NewJeans nie mógł powstrzymać się od opóźnienia, niezależnie od intencji HYBE, ze względu na podział firmy i przeniesienie kontraktów”. Godne ubolewania jest to, że HYBE w dalszym ciągu kłamie na temat prawdy o tym, co już się wydarzyło.

5. Odnośnie prośby o niepromowanie debiutu NewJeans

HYBE twierdzi, że istniały obawy, że fakt dołączenia Sakury do SOURCE MUSIC, a także informacje o składzie członkiń NewJeans zostaną ujawnione, ale jest to nie tylko błędne pod względem faktycznym, ale także logicznie niespójne.

Nie ma żadnego wyjaśnienia, jaki jest związek między ujawnieniem, że debiutancki zespół ADOR składa się „tylko z debiutantek” a dołączeniem Sakury do SOURCE MUSIC, ani jakie problemy mogą wyniknąć z ujawnienia informacji o składzie debiutujących członków ADOR.

HYBE podało informację: „Ponieważ nie było wystarczająco dużo czasu na promocje obu grup, bo harmonogram ich debiutów następował od razu jeden po drugim, zdecydowano, że zostaną ustalone minimalne okresy promocyjne”, ale w rzeczywistości takich okresów nie było. W tamtym czasie HYBE chciało wywołać zamieszanie w branży, że LE SSERAFIM może być żeńskim zespołem Min Hee Jin, a dyrektor generalny Park Ji Won wyraźnie poprosił Min Hee Jin za pośrednictwem rozmów telefonicznych i [wiadomości] w mediach społecznościowych, aby ADOR nie promowało NewJeans. Potwierdzają to zapisy rozmów w mediach społecznościowych pomiędzy Park Ji Won i Min Hee Jin, jednakże HYBE w dalszym ciągu zmienia ich wersję, podając nieistotne powody.

6. Odnośnie twierdzenia, że nie była to umowa niewolnika

Min Hee Jin nie zaprzecza konieczności samego zakazu konkurencji. Jako szefowa firmy zajmującej się branżą rozrywkową rozumie, że praca w konkurencyjnej branży w trakcie zatrudnienia i przez pewien okres po jego zakończeniu może być zabroniona. Jednakże zakres działalności i czas trwania objętego zakazem konkurencji muszą być rozsądne, co nie ma miejsca w przypadku obowiązującej umowy wspólników.

Wbrew oficjalnemu oświadczeniu z 25 kwietnia, w wiadomości HYBE rozesłanym do wszystkich mediów 26 kwietnia oskarżono Min Hee Jin o ujawnienie porozumienia akcjonariuszy i ujawniono część jego treści.

Irracjonalność obecnego porozumienia akcjonariuszy polega przede wszystkim na tym, że Min Hee Jin może zostać zwolniona z klauzuli o zakazie konkurencji jedynie poprzez zaprzestanie posiadania akcji, a zwrócenie uwagi na tą nieuczciwość jest naturalne.

HYBE w swojej odmowie twierdziło, że w grudniu ubiegłego roku wysłali odpowiedź, w której stwierdzili, że: „Istniały różnice w interpretacji zapisów umowy dotyczących sprzedaży akcji. Rozwiążemy tą niejednoznaczną interpretacją tej klauzuli”, jednak każdy ekspert prawny uzna tę interpretację za jednoznaczną, a Min Hee Jin będzie w dalszym ciągu ponosiła zobowiązanie do zakazu konkurencji do czasu zbycia wszystkich udziałów za zgodą HYBE. Chociaż HYBE twierdziło, że wysłało odpowiedź w celu rozwiązania niejednoznacznej klauzuli w grudniu, dopiero w połowie marca tego roku otrzymano poprawioną propozycję zawierającą tę treść.

7. Dotyczy raportów uzupełniających dotyczących porozumienia akcjonariuszy

Po odparciu ze strony HYBE w kilku raportach uzupełniających potwierdzonych przez samą agencję za pośrednictwem mediów roiło się od spekulacji i zniekształceń dotyczących porozumienia akcjonariuszy. Aby skorygować dalsze nieporozumienia, podajemy tę informację.

HYBE wprowadziło w błąd, twierdząc, że Min Hee Jin żądała podwyżki do 30-krotności za opcję sprzedaży, sugerując, że motywem obecnego konfliktu są względy finansowe. Jednak 30x było odzwierciedleniem wartości naszej przyszłej produkcji boysbandu i jedną z propozycji w procesie negocjacji zmiany porozumienia akcjonariuszy z różnymi nieuzasadnionymi aspektami i nie był to priorytetowy punkt negocjacji.

Ponadto HYBE obiecało Min Hee Jin dodatkowe 10% udziałów w ADOR w formie opcji na akcje podczas podpisania umowy zakupu akcji i porozumienia akcjonariuszy w marcu ubiegłego roku. Jednakże opinia prawna ujawniła, że zgodnie z Kodeksem Handlowym głównej akcjonariuszce Min Hee Jin nie można przyznać opcji na akcje. Ta opcja na akcje nie była wnioskowana przez Min Hee Jin, lecz zaproponowana przez HYBE. Min Hee Jin nie mogła odrzucić wrażenia, że HYBE ją oszukało. To była kwestia „zaufania”.

Nie jest także prawdą, że Min Hee Jin odrzuciła propozycję HYBE dotyczącą zwolnienia z zakazu konkurencji. HYBE zasugerowało, aby Min Hee Jin miała obowiązkową ośmioletnią kadencję i roczny zakaz konkurencji po rezygnacji, przy czym opcja sprzedaży miałaby być wykonywana etapami, w zależności od tego okresu. Kontrowersje wokół ILLIT pojawiły się jednak podczas negocjacji w sprawie porozumienia akcjonariuszy, co doprowadziło do obecnej sytuacji. Min Hee Jin nie przedstawiła żadnego stanowiska w sprawie propozycji HYBE. Nieprawdą jest, że Min Hee Jin wyraziła odmowę.

8. Jeśli chodzi o fakt, że szaman jest po prostu przyjacielem

Sukces NewJeans i niezwykłe osiągnięcia ADOR dokonane w krótkim czasie opierają się na racjonalnych decyzjach biznesowych. Twierdzenia te wpisują się w założenia HYBE mające na celu podważenie i zaprzeczenie sukcesowi ADOR.

Przychody i zysk operacyjny ADOR wynikają z zapobiegania niepotrzebnym wydatkom, efektywnego zarządzania budżetem i dążenia do poprawy wizerunku marki. Jeśli to, co twierdzą, jest możliwe, dlaczego Min Hee Jin i pracownicy ADOR mieliby pracować niestrudzenie dzień i noc?

Godne ubolewania jest to, że HYBE, które powinno być liderem K-popu, próbowało wrobić osobiste zniesławienie niezwiązane z tą sprawą i nawet niewarte odpowiedzi, zwłaszcza ogłaszając to tuż przed konferencją prasową Min Hee Jin.

9. Jeśli chodzi o fakt, że HYBE nie ceni NewJeans

To HYBE niespodziewanie ogłosiło w mediach audyt audytu 22 kwietnia, nie czekając na jego wyniki. Bez konkretnych dowodów twierdzili o niemożliwym „przejęciu praw zarządczych” i nawet nie próbowali wysłuchać stanowiska ADOR wewnętrznie, co wywołało tę burzę przed powrotem NewJeans.

HYBE twierdzi, że zasugerowano, aby nie wspominać o artyście. Jeśli wierzyli, że publiczne atakowanie Min Hee Jin i ADOR nie wpłynie na wartość marki NewJeans, oznacza to brak zrozumienia zarządzania spółkami i jest sofistyką mającą na celu ukrycie własnych błędnych ocen kierownictwa.

Mamy nadzieję, że powyższe informacje pomogą rozwiać dalsze spekulacje i nieporozumienia.

16 kwietnia Min Hee Jin stwierdziła: „HYBE jest nieprzygotowane, brakuje im zrozumienia i ma niewłaściwe podejście do systemu obejmującego wiele marek„, wskazując na różne kwestie i kontynuując wewnętrzne zgłaszanie nieprawidłowości. Pomimo tego, że było to szczere oświadczenie złożone z zaufaniem do wskazówek przewodniczącego Bang Si Hyuka, aby „mówić o różnicach i swoich opiniach w obliczu niesprawiedliwości i irracjonalności w miejscu pracy, chociaż może to być trudne”, sytuacja osiągnęła obecny skrajny stan z oskarżeniami o „nadużycie zaufania”.

Obecnie ADOR dokłada wszelkich starań, aby wspierać działania NewJeans i nadal będzie to robić. Jeśli HYBE naprawdę chce chronić własność intelektualną zgodnie z twierdzeniami i bierze pod uwagę interesy akcjonariuszy, mamy nadzieję, że przestaną szerzyć nieprzekonującą złośliwą propagandę i wykażą rozsądną postawę, wspierając ADOR, abyśmy mogli wykazać się pełnym zaangażowaniem w twórczość.”


Źródło: 1

[Aktualizacja 11.05.2024]

Policja daje update w sprawie HYBE-ADOR

Policja zapewniła, że będzie się przyglądać śledztwu HYBE. 7 maja szef policji seulskiej, Cho Ji Ho, obiecał spriorytetyzować śledztwo w sprawie Min Hee Jin.

„Ponieważ ta sprawa zainteresowała obywateli Korei, znacznie przyspieszymy nasze wysiłki by dostarczyć obywatelom wyjaśnienia.”

Podczas konferencji Cho Ji Ho przekazał też aktualne informacje na temat toczącego się śledztwa:

„Dochodzenie nie doprowadziło jak na razie do żadnych znaczących odkryć. Aktualnie przeglądamy zapisy. To, że nie podano kwoty, nie oznacza, że pozew nie jest bezprzedmiotowy. Od nas zależy ujawnienie kwot.”

Spotkanie zarządu ADOR

7 maja ADOR poinformowało HYBE, że planują spotkanie zarządu na 10 maja. Na spotkaniu mają pojawić się m.in. Min Hee Jin, wicedyrektor Shin i creative director Kim. Decyzja o spotkaniu zapadła niedługo po tym jak Min Hee Jin odmówiła na zaproszenie spotkania zarządu HYBE, które miało na celu przyspieszyć proces zwolnienia jej i jej dyrektorów ze stanowisk w ADOR.

Według przedstawicieli prawnych ADOR, oprócz posiedzenia zarządu, do końca maja wytwórnia zorganizuje także walne zgromadzenie akcjonariuszy.

ADOR krytykuje HYBE za nękanie pracownicy

10 maja prawnicy ADOR ujawnili, że HYBE śledziło pracownicę ADOR aż do jej domu i zażądało od niej jej notatnika i telefonu prywatnego.

„9 maja o godzinie 19:00 zespół audytowy HYBE rozpoczął audyt dyrektorki ds. stylu ADOR. Następnie audytorzy poszli za nią do domu, gdzie zażądali od niej oddania notesu i telefonu komórkowego oraz zagrozili jej, że w przypadku braku współpracy będzie musiała zgłosić się na policję. Zagrozili także, że znaleźli wyraźne dowody defraudacji i w związku z tym wniosą oskarżenia.

HYBE było nie tylko nierozsądne, ale poszli za pracownicą do domu i wywarli na niej presję, aby podpisała oświadczenie o zrzeczeniu się zgody na przekazanie notesu i dopuściła się czynów nie do pomyślenia w żadnej normalnej firmie. Fakt, że twierdzą, że znaleźli dowody defraudacji, podczas gdy ich nie ma, wyraźnie pokazuje, że kierownictwo HYBE nie wie, co robi. Metody zastosowane w tym audycie, w tym groźby, naruszenie prywatności i utrudnianie, są nielegalne.

Zachowujemy przejrzystość i ujawniamy ten incydent w obawie, że HYBE może go wykorzystać do celów medialnych. Pracownica cierpi obecnie na stany lękowe i ujawniła, że cierpi na tym jej zdrowie psychiczne. HYBE prześladowało ją przez 5 godzin, prosząc o wyrażenie zgody na ujawnienie jej prywatnych informacji. Rozważamy podjęcie kroków prawnych.”

HYBE przedstawia wiadomości Min Hee Jin

Tego samego dnia HYBE opublikowało wiadomości tekstowe Min Hee Jin, które jakoby miały być dowodem na defraudację funduszy firmy.

Wiadomości te są rozmową pomiędzy Min Hee Jin a innymi kierownikami w sprawie wypłaty bonusów dla stylistów.

 • MHJ: Jutro na spotkaniu podziękuj im za ich ciężką pracę przez cały rok. Ponieważ jej zachęty są powiązane z reklamami grupy, powiedz jej całą kwotę, aby mogła zrozumieć, jak duża jest płatność (ponieważ ona jest typem, który zachowuje się, jakby to nie była duża kwota, mimo że o tym wie). Czasami jest aspołeczna, więc musimy ją o tym poinformować.
 • MHJ: 1. Daj jej znać, że HYBE sprzeciwiło się (do jej wynagrodzenia), musimy zmienić system delegowania pracy związanej z reklamami. HYBE zazwyczaj nie zezwala dodatkowego wynagrodzenia za pracę inną niż główna praca, ale pozwolili, bo ich o to poprosiłam. Byłoby głupio, gdybyśmy sprawiali wrażenie, że to nasza decyzja. Ludzie są zmienni, więc szybko zapominają, co dla nich zrobiłeś, ale pamiętaj o tym, co im odebrałeś.
 • MHJ: Wiesz, o czym mówię?
 • Ł: Tak.
 • P.: OK.
 • MHJ: Więc to jest moment, w którym powinniśmy użyć HYBE. Kiedy indziej byśmy mogli ich użyć. Ponieważ jest to coś, co może stać się problemem HR. Powiedzenie jej, że HYBE chciało, żeby coś się zmieniło, sprawi, że będzie mniej smutna. Tak czy inaczej, poza tym słyszałam, że w ADOR jest wiele problemów.
 • MHJ: 2. Daj jej znać, jakie problemy mogą się pojawić i dlatego też musimy zmienić system. To właściwie jest najważniejsze. Inni pracownicy mogą się zniechęcić, że bierze całą pensję. Szczerze mówiąc, gdyby menadżerowie (ADOR) chcieli, mogliby postawić uzasadnione zastrzeżenia (w sprawie tak wysokich wynagrodzeń stylisty). Chociaż zrobiliśmy to o 1., ale sprawmy, żeby zrozumiała jeszcze raz.
 • P.: OK.
 • MHJ: Powiedz jej, że bierze dla siebie wszystkie premie za reklamy, podczas gdy jej asystenci nic nie dostają, mimo że bardzo ciężko pracują. Szczerze mówiąc, kiedy po raz pierwszy zgodziliśmy się na taką strukturę wynagrodzeń, nie przewidzieliśmy, że pojawi się taki problem (ponieważ miała wtedy niewielu asystentów, a oni pracowali tak, jakby była to praca na pół etatu).
 • MHJ: Szczerze mówiąc, to ona powinna była nam o tym powiedzieć pierwsza, ale tego nie zrobiła. Myślę, że wykorzystała fakt, że się nad tym nie zastanawialiśmy.
 • P.: OK.
 • L: Na początku właściwie jej pomagałeś, ale w miarę jak reklamy stawały się coraz większe
  1. Jej wynagrodzenie poza wykonywaną pracą stało się zbyt wysokie.
  2. System został wypaczony i zasoby zespołu pracują na jego własne wynagrodzenie.
  3. Ze względu na ograniczone zasoby wystąpił problem z naszym harmonogramem.

Po przeczytaniu tego internauci byli zszokowani, dlaczego HYBE w ogóle opublikowało to jako dowód. Wiele osób zwracało uwagę na fakt, że z powodu wady systemu ADOR ich stylistka otrzymywała wynagrodzenie znacznie wyższe, niż pierwotnie planowała, i dlatego je naprawiała. Internauci uważali, że jest to dalekie od defraudacji, czyli okradzenia firmy dla własnej korzyści.

Sprawdźcie również poprzednie newsy na temat konfliktu na linii HYBE-ADOR tutaj oraz tutaj.


Źródło: (1), (2), (3), (4)

[Aktualizacja 15.05.2024]

List od rodziców NewJeans

Ilgan Sports opublikowało mail, który Min Hee Jin wysłała do HYBE i BELIFT LAB 3 kwietnia. W mailu tym zamieściła list od rodziców dziewczyn z NewJeans, w którym wspominali o podobieństwie ILLIT do NewJeans, traktowaniu NewJeans przez Bang Si Hyuka i inne.

Źródło: 1


[Aktualizacja 16.05.2024]

Dispatch skrytykował HYBE za błędną komunikację z fanami

14 maja Dispatch opublikował artykuł opisujący spór HYBE i ADOR. W swoim artykule Dispatch utrzymywał, że HYBE w rzeczywistości znalazło „przytłaczające dowody na to, że ADOR spiskuje, aby opuścić HYBE”.

Oczywiście twierdzenie to zostało obalone przez samą Min Hee Jin podczas jej wybuchowej konferencji prasowej. Jedynym dowodem, jaki HYBE przedstawiło opinii publicznej, była notatka, gdzie później ujawniono, że autorem był dyrektor ADOR. Ta osoba napisała w notce, że chce być niezależna od HYBE.

Dispatch następnie zganił CEO HYBE, Park Ji Wona, jednocześnie bagatelizując walkę Min Hee Jin o uratowanie grupy, którą stworzyła jako dramatyczną przykrywkę.

„Uwagi Min Hee Jin „F*cking Ajussi” zmieniły dowody HYBE przeciwko niej w schematy… Fani zastanawiali się tylko nad tym, kto najbardziej kocha NewJeans. Fanów bardziej obchodziły łzy Min Hee Jin, gdy twierdziła, że jest ich matką, niż pieniądze, które HYBE wydało na grupę.”

Dispatch twierdziło, że zamieszanie związane z 18-miesięczną przerwą, którą HYBE planowało dla NewJeans, wynikało z nieporozumienia. Serwis informacyjny ujawnił następnie, że HYBE poskarżyło się im na Min Hee Jin.

„HYBE powiedziało nam (Dispatchowi), że (kontrowersje) były (wynikiem) niecnej gry Min Hee Jin. Twierdzili, że Min Hee Jin manipulowała intencjami HYBE, aby upewnić się, że nie będzie żadnych problemów z przerwą, powrotem i znalezieniem (nowego) producenta.”

Na koniec Dispatch ubolewał nad reakcją HYBE na dotychczasowe kontrowersje. W artykule media przypomniały HYBE, że są przede wszystkim firmą rozrywkową.

„HYBE jest firmą rozrywkową. Bez względu na to, jak bardzo rozbudowują wytwórnię lub ilu dyrektorów IT zasiada w zarządzie, HYBE jest firmą rozrywkową. A to, co jest najważniejsze dla biznesu, to nastroje społeczne. Jest to tak samo ważne jak prawo. Jednak HYBE nadal nie udaje się przekonać opinii publicznej swoją reakcją. W tej chwili bardziej naglące niż kwestie wzroku dla wytwórni jest ich problem ze zrozumieniem sytuacji.”

Internauci zareagowali na artykuł, krytykując zarówno Dispatch, jak i HYBE.

 • „Co jest nie tak z Dispatch? Mam dreszcze.”
 • „HYBE, Dispatch prosi o więcej pieniędzy, lol.”
 • „Mogę powiedzieć, że HYBE i Dispatch są najlepszymi przyjaciółmi, lol.”
 • „Och, ale Dispatch zapomniał dodać numeru konta bankowego”.
 • „Dispatch udaje, że jest neutralny, ale jeśli go przeczytasz, jest stronniczy w stosunku do HYBE. Obcinają ogon wężowi, Park Ji Wonowi, jednocześnie robiąc z Min Hee Jin kogoś, kto nie opiera się na faktach, ale na emocjach.”
 • „HYBE, Dispatch kazało ci wysłać im pieniądze, lol.”
 • „Zła gra? Nawet ich sformułowania są kultowe, lol. Spadaj, Dispatch.”
 • „Ta dwójka naprawdę taka jest. To jest coś, z czym sądy mogą sobie łatwo poradzić”.
 • „Wyczułem część, w której Dispatch stwierdził, że fanów nie obchodzą pieniądze HYBE ani pensja Min Hee Jin i że zależy im tylko na NewJeans. Poważnie, HYBE musi się dowiedzieć, dlaczego ludzie opowiadają się po stronie Min Hee Jin, a zamiast tego mówią o 18-miesięcznej przerwie. Oczywiście ludzie są wkurzeni”.
 • „Wygląda na to, że zrywają więzi z Park Ji Wonem”.
 • „HYBE nie zapłaciło Dispatchowi podatku od przyjaźni.”
 • „Czytając całą sprawę, Dispatch tylko krytykuje Park Ji Won i nadal jest po stronie HYBE.”
 • „Dispatch <3 HYBE.”

Źródło: 1


[Aktualizacja 17.05.2024]

„Gaslighting, manipulacja, szamanizm” – pierwszy dzień rozprawy w sądzie pomiędzy Min Hee Jin i HYBE

Pierwszy dzień Min Hee Jin w sądzie podczas rozprawy przeciwko HYBE dobiegł końca.

17 maja w Centralnym Sądzie Rejonowym w Seulu odbyło się przesłuchanie w sprawie pozwu Min Hee Jin przeciwko HYBE. Wcześniej Min Hee Jin złożyła dokument po tym, jak HYBE poprosiło ją o ustąpienie z funkcji dyrektora generalnego ADOR.

Tego dnia HYBE wysunęło szereg nowych oskarżeń przeciwko Min Hee Jin, podczas gdy CEO ADOR odpowiedziała własnymi oskarżeniami. Poniżej przedstawiamy najbardziej szokujące z nich.

1. HYBE oskarża Min Hee Jin o wprowadzenie w błąd NewJeans

Podczas przesłuchania HYBE twierdziło, że matczyna postać Min Hee Jin była tylko fasadą. Agencja twierdziła, że Min Hee Jin nienawidziła pracy z NewJeans i wielokrotnie twierdziła, że członkinie są słabe psychicznie i nie powinny być traktowane jak artyści. Agencja twierdzi również, że Min Hee Jin podjudzała członkinie zespołu i chciała, aby były jej uległe.

Warto zauważyć, że HYBE nie dostarczyło akceptowalnych dowodów na swoje twierdzenia. Agencja zaoferowała jednak rzekome wiadomości tekstowe, których wydanie zostało skutecznie oprotestowane przez ADOR.

2. HYBE twierdzi, że Min Hee Jin wyznaje szamanizm – polega na szamanie w podejmowaniu decyzji

HYBE twierdzi następnie, że Min Hee Jin nadmiernie polegała na szamanie. Według wytwórni, NewJeans zadebiutowało po LE SSERAFIM nie dlatego, że Bang Si Hyuk złamał swoją obietnicę, ale dlatego, że Min Hee Jin skonsultowała się z szamanem i wybrała późniejszą datę debiutu.

ADOR odrzuciło wszystkie twierdzenia jako niedorzeczne. HYBE nie przedstawiło żadnych dowodów na poparcie swoich twierdzeń.

3. Sędzia upomina HYBE, nakazuje wytwórni trzymać się faktów prawnych

Według doniesień, po tym jak HYBE przedstawiło swoje roszczenia dotyczące rzekomego wyznawania szamanizmu przez Min Hee Jin, sędzia upomniał wytwórnię i nakazał jej trzymać się faktów prawnych. Poproszeni o dowody na poparcie twierdzeń HYBE dotyczących ich umowy akcjonariuszy i praw głosu, prawnicy HYBE powołali się na brak precedensu prawnego.

4. HYBE twierdzi, że Min Hee Jin spotkała się z zewnętrznymi inwestorami, aby uwolnić ADOR od HYBE

Według doniesień, prawnicy HYBE twierdzili, że Min Hee Jin spotkała się z kilkoma inwestorami, firmami venture capital i zewnętrznymi analitykami, aby zaplanować przejęcie HYBE. Według HYBE, Min Hee Jin poprosiła również o prawo do rozwiązania wyłącznej umowy NewJeans z ADOR.

5. Wewnętrzna skarga Min Hee Jin dotyczyła masowego kupowania albumów przez HYBE w celu manipulowania listami przebojów

Najbardziej potępiające tego dnia były twierdzenia Min Hee Jin, że odrzuciła sugestię HYBE, aby hurtowo kupować albumy NewJeans. Według prawników Min Hee Jin, taktyka ta została zasugerowana Min Hee Jin przez HYBE, a jej odmowa wywołała konflikt. W oświadczeniu Min Hee Jin zarzuciła HYBE brak odpowiedzialności społecznej jako CEO firmy rozrywkowej i stwierdziła, że „niemoralne działania” firmy szkodzą NewJeans.

Od tego czasu HYBE opublikowało poprzednią wiadomość e-mail wysłaną do Min Hee Jin, w której napisała, że HYBE nie uczestniczy w zakupach hurtowych i prosi ją o powstrzymanie się od bezpodstawnych oskarżeń.

6. HYBE negocjuje ugodę z producentami NewJeans w sprawie plagiatu LE SSERAFIM i ILLIT

Serwisy informacyjne donoszą, że zagraniczni producenci współpracujący z ADOR prowadzą obecnie rozmowy z HYBE w celu zrekompensowania plagiatu popełnionego przez LE SSERAFIM i ILLIT.

7. HYBE próbowało sabotować sponsoring NewJeans ze znaną luksusową marką, faworyzując inną grupę zamiast NewJeans

Podczas procesu poinformowano, że HYBE okłamało ADOR i słynny dom projektowy w sprawie sponsoringu. Według ADOR, wewnętrzny zespół ds. synergii marki HYBE został przyłapany na faworyzowaniu artysty/grupy w stosunku do NewJeans i dopiero wtedy ADOR było w stanie sfinalizować transakcję.

8. HYBE oskarżeni o faworyzowanie innych artystów zamiast NewJeans

Podczas całego przesłuchania ADOR podtrzymywało swoje twierdzenie, że HYBE faworyzuje artystów kosztem NewJeans. ADOR podało przykłady faworyzowania przez HYBE grup takich jak LE SSERAFIM i ILLIT, w tym nadchodzący występ ILLIT w programie JTBC „Knowing Bros” w tym samym tygodniu, co nadchodzący album NewJeans.

9. Kogo wspierają NewJeans?

ADOR ujawniło w sądzie, że członkinie NewJeans oświadczyły, że chcą być z Min Hee Jin. Członkinie są również podobno przerażone perspektywą długiej przerwy zaplanowanej przez HYBE.

Źródło: 1


Moderator: MiTien

Edytor: Grazia

NEWSY

Stray Kids ogłaszają datę nadchodzącego comebacku

Stray Kids szykują się do letniego comebacku! 19 czerwca zespół...

Rosé z BLACKPINK prowadzi rozmowy w sprawie podpisania kontraktu z THEBLACKLABEL

Rosé z BLACKPINK może podpisać ekskluzywny kontrakt z THEBLACKLABEL! 17...

Solowy comeback Jimina

Jimin z BTS wyda nową płytę. Kontynuując pierwszy album „FACE”, na...

Lee Chae Yeon ogłasza letni comeback

Lee Chae Yeon przygotowuje się do letniego powrotu! 18 czerwca...

POPULARNE

Ryu Jun Yeol i Hyeri potwierdzają rozstanie po 6 latach związku

Ryu Jun Yeol i Hyeri rozstali się. 13 listopada News1...

Lee Seung Gi i Lee Da In wzięli ślub

Muzyk i aktor Lee Sung Gi oraz aktorka Lee...

Park Seojoon i IU w nadchodzącym filmie „Dream”

„Dream” to nadchodzący południowokoreański komediodramat sportowy z udziałem Park...

4 członkinie Apink odchodzą z IST Entertainment

28 kwietnia IST Entertainment poinformowało, że 4 członkinie grupy...

MAVE: nową konkurencją aespa?

MAVE: to wirtualna grupa składająca się z czterech członkiń:...
KM
KM
"Never let your fear decide your fate" - AWOLNATION "Kill Your Heroes"

Stray Kids ogłaszają datę nadchodzącego comebacku

Stray Kids szykują się do letniego comebacku! 19 czerwca zespół wypuścił zwiastun długo wyczekiwanego powrotu zaplanowanego na lipiec. Grupa, która niedawno wydała singiel „Lose My Breath” z udziałem...

Rosé z BLACKPINK prowadzi rozmowy w sprawie podpisania kontraktu z THEBLACKLABEL

Rosé z BLACKPINK może podpisać ekskluzywny kontrakt z THEBLACKLABEL! 17 czerwca NEWSEN poinformowało, że Rosé prawdopodobnie podpisze kontrakt z agencją THEBLACKLABEL, założoną przed producenta Teddy'ego. W...

Solowy comeback Jimina

Jimin z BTS wyda nową płytę. Kontynuując pierwszy album „FACE”, na którym próbował zgłębić prawdziwą tożsamość, „MUSE” dokumentuje jego podróż w poszukiwaniu źródła inspiracji. „MUSE” będzie zawierało siedem piosenek w...
5 2 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments